OVER RSC ROTTERDAM

RSC Rotterdam verricht overslag activiteiten voor het gecombineerde rail-wegvervoer in het oostelijke havengebied van Rotterdam voor het maritieme en voor het continentale vervoer in de Zuidelijke Randstad en West-Brabant . Het bedrijf is in 1994 ontstaan en stamt uit het vroegere NS Cargo. Dagelijkse shuttles verbinden het Rotterdamse haven- en industriegebied met ongeveer 30 economische centra in het achterland.

De kernactiviteit van RSC Rotterdam is de fysieke overslag van laadeenheden (containers, wissellaadbakken en opleggers). In het verlengde daarvan ligt het interne transport van laadeenheden van tussenstack naar de spoorkranen en vice versa, de tijdelijke opslag in een ‘stack’ en het beheer daarvan, alsmede de daabij behorende administratie en voor de vervoerswetgeving verplichte controles.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat als landelijke overheid en het Havenbedrijf Rotterdam wil de Mainport- en Distributiefunctie die Rotterdam heeft in het containervervoer verder uitbouwen voor het railvervoer, dat relatief is achtergebleven ten opzichte van andere vervoerstakken.

Onder meer door de beschikbaarstelling van een goede infrastructuur. Hierbij spelen onder andere de toenemende belemmeringen bij het wegvervoer (congestie op de wegen, internationale beperkingen en tolheffingen, de milieuaspecten) en de onvoldoende bereikbaarheid van het achterland bij het vervoer over water een rol. Aanzienlijke verbeteringen werden bereikt door uitbouw van het gecombineerd vervoer.