ZUG ÜBERSICHT

      Plan Tatsächlich      
Datum Treknr. Zug Start Bereit Start Bereit AN/AB Sp. Fortschritte
24/06 HW/92611 LUDWIGSHAFEN 00:01 18:45 08:41 V 1
42 / 67
24/06 HB/92611 BUSTO 06:00 15:00 09:04 16:55 V 2
Bereit
24/06 HV/92611 VERONA 10:00 17:15 12:58 V 3
18 / 22
24/06 NT/92571 NOVARA 11:00 19:00 12:10 A 4
24 / 41
24/06 TN/92611 NOVARA 11:00 19:00 12:57 V 4
Warten
24/06 CM/92611 MELZO 14:00 19:00 16:10 V 15
11 / 40
24/06 MV/92562 MELZO 09:00 15:00 09:46 A 16
26 / 37
24/06 VM/92611 MELZO 09:00 15:00 11:07 V 16
11 / 35
23/06 NT/92561 NOVARA 15:00 18:30 10:38 17:14 A 17
Bereit
Datum 24/06
Treknr. HW/92611
Zug LUDWIGSHAFEN
  Pl. Act.
St. 00:01 08:41
Rdy. 18:45
SP 1
AN/AB V
Fortschritte
42 / 67
Datum 24/06
Treknr. HB/92611
Zug BUSTO
  Pl. Act.
St. 06:00 09:04
Rdy. 15:00 16:55
SP 2
AN/AB V
Fortschritte
Bereit
Datum 24/06
Treknr. HV/92611
Zug VERONA
  Pl. Act.
St. 10:00 12:58
Rdy. 17:15
SP 3
AN/AB V
Fortschritte
18 / 22
Datum 24/06
Treknr. NT/92571
Zug NOVARA
  Pl. Act.
St. 11:00 12:10
Rdy. 19:00
SP 4
AN/AB A
Fortschritte
24 / 41
Datum 24/06
Treknr. TN/92611
Zug NOVARA
  Pl. Act.
St. 11:00 12:57
Rdy. 19:00
SP 4
AN/AB V
Fortschritte
Warten
Datum 24/06
Treknr. CM/92611
Zug MELZO
  Pl. Act.
St. 14:00 16:10
Rdy. 19:00
SP 15
AN/AB V
Fortschritte
11 / 40
Datum 24/06
Treknr. MV/92562
Zug MELZO
  Pl. Act.
St. 09:00 09:46
Rdy. 15:00
SP 16
AN/AB A
Fortschritte
26 / 37
Datum 24/06
Treknr. VM/92611
Zug MELZO
  Pl. Act.
St. 09:00 11:07
Rdy. 15:00
SP 16
AN/AB V
Fortschritte
11 / 35
Datum 23/06
Treknr. NT/92561
Zug NOVARA
  Pl. Act.
St. 15:00 10:38
Rdy. 18:30 17:14
SP 17
AN/AB A
Fortschritte
Bereit
Webdevelopment by Oil4.