DUURZAAM WERKEN

Railterminal als onderdeel van de samenleving
Via tal van grotere en kleinere initiatieven streven wij naar een zo klein mogelijke carbon footprint. Daarnaast is het spoor is één van de schoonste vervoersmodaliteiten. Door de inzet van Multi Trailer Systems minimaliseren wij het aantal vervoersbewegingen – en daarmee de uitstoot – op en rond de terminal.

RSC Rotterdam heeft een open oog voor de samenleving. Via het EIC Mainport Rotterdam ontvangen wij ieder jaar vele groepen scholieren, om hen op deze manier warm te maken voor werken in de haven.